Training & Symposia

We delen graag onze ervaringen en expertise tijdens trainingen, klinische lessen en symposia.


7 november 2019             

SCEM symposium, Verlies in de verloskunde 2.
Lees hier het programma en download de folder en het inschrijfformulierTraining “Kraamzorg na het verlies van een baby”

Dinsdag 4 juni 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur – Thuiszorg Het Friese Land, Tesselschadestraat 29 in Leeuwarden
Donderdag 13 juni 2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur – De Plek, Waarderweg 19 in Haarlem

Helaas eindigt niet elke zwangerschap in een levend geboren baby. Als kraamverzorgster kun je te maken krijgen met een gezin waarin de baby is overleden. Het is belangrijk om te weten op welke manier je een gezin dat te maken krijgt met dit verlies kunt begeleiden. Verlies van een baby betekent ook het verlies van de toekomst en verwachtingen die men had van het leven met deze baby.
Je kunt in de kraamweek een belangrijke rol hebben in het kennismaken en afscheid nemen. Naast theoretische kennis omtrent verlies, krijg je praktische tips over wat je wel en beter niet kunt zeggen of doen. Tenslotte staan we stil bij jouw eigen reactie in een verliessituatie.
https://hiskekuilman.nl/training-kraamzorg/

7 maart 2019 en 26 maart 2019
Rondetafelbijeenkomst ‘Tussen (dood-)geboorte en uitvaart’                   

Door Rouw rondom geboorte: https://rouwrondomgeboorte.nl/uit-de-praktijk/rondetafelbijeenkomst-tussen-dood-geboorte-en-uitvaart/


Eerder werkte Steunpunt Nova mee aan


25 oktober 2018

Symposium verlies en rouw in de geboortezorg, SCEM. Bekijk hier het programma.


2 november 2018             

Jaarlijks congres van de
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) voor verloskunde en gynaecologie.


2 november 2018             

Regionale bijeenkomst Perinatale audit. Bekijk hier het programma.


27 november 2018           

Perined congres


Wilt u een symposium, congres, lezing of training aanmelden of wilt u ons als spreker uitnodigen op een door u georganiseerde bijeenkomst, mail ons dan: info@steunpuntnova.nl


Alle inkomsten komen direct ten goede aan Steunpunt Nova.