Kleine baby in de buik? Foetale groeirestrictie?
Deze website is bedoeld voor patiënten, hun familie en hun zorgverleners, om informatie te vinden over foetale groeirestrictie. We willen zo goed mogelijk uitleggen wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn bij een (te) kleine baby. Soms groeit de baby niet goed in de baarmoeder omdat de placenta (moederkoek) niet goed functioneert. We proberen algemene informatie te geven en de informatie waarvan wij in de praktijk weten dat ze niet altijd bekend is: het zijn de antwoorden op de vragen die onze patiënten vaak stellen.

Stichting Felice
Maakt het verdrietige afscheid een beetje mooier door alle ouders kosteloos een naamslinger en een houten naamdiertje aan te bieden Ook ondersteunt de stichting ouders die het financieel moeilijker hebben. Kijk voor alle mogelijkheden op www.stichtingfelice.nl

Stichting Make A Memory
Maakt kosteloos foto’s van zieke of overleden kindjes vanaf 23 weken zwangerschap tot 18 jaar www.makeamemory.nl

Stichting Still
Biedt kosteloos een fotoreportage aan families van een ernstig ziek kind of ouder.
Daarnaast verzorgt ze de fotografie van zieke, stervende of overleden baby’s vanaf het 2e trimester van de zwangerschap.
www.stichtingstill.nl

Stichting Phéron
Geeft op de website informatie. De Phéron Memory Box helpt zorgprofessionals in het ziekenhuis om fijne nazorg te geven en biedt ouders de mogelijkheid om op een zachte, intuïtieve wijze tastbare herinneringen te maken. Stichting Phéron werkt samen met 25 ziekenhuizen.
www.stichtingpheron.nl

Stichting Hanne
Biedt een informatieboekje, en heeft een memorybox ontwikkeld waarin mooie herinneringsproducten zitten. Stichting Hanne werkt al met 7 ziekenhuizen samen die de box aan ouders meegeven. Wilt u ook aansluiten, mail dan naar: marlieke@stichtinghanne.nl
www.stichtinghanne.nl

Stille Levens
Kenniscentrum babysterfte met veel en gedegen informatie over het verlies van een baby.
www.stillelevens.nl