Cijfers

In Nederland wordt bijgehouden hoeveel baby’s er jaarlijks overlijden. Dat doet het CBS maar ook Perined houdt zich bezig met de registratie van perinatale sterfte. Het Perined rapport “Perinatale zorg in Nederland anno 2018” met de meest recente cijfers gepubliceerd op het Perined congres op 27 november 2019 lees je hier.

Volg Steunpunt Nova op Facebook voor de meest actuele cijfers, tips en adviezen.

Samengevat geldt voor Nederland

Foetale sterfte (= sterfte vóór de geboorte, bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken) = 5 per 1000 geborenen
Dat betekent 810 baby’s per jaar.

Neonatale sterfte (= sterfte ná de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken): 2,9 per 1000 geborenen
Dat betekent 468 baby’s per jaar.

Perinatale sterfte, naar Nederlandse norm (= sterfte vóór, tijdens of ná de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur vanaf 22 weken): 7,9 per 1000 geborenen .
Dat betekent 1278 baby’s per jaar.

A terme sterfte (= sterfte vóór, tijdens of na de geboorte tot 28 dagen, bij een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken) is 272 baby’s per jaar

De Staat van Volksgezondheid en Zorg toont op haar website de trends rondom perinatale sterfte in Nederland.

In het EURO-PERISTAT 2018 onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat Nederland een middenpositie heeft ten opzichte van andere Europese landen. Er is in 2015 in Nederland vooruitgang te zien op het terugdringen van perinatale sterfte. Dit wordt o.a. toegeschreven aan een intensievere samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen (de hele ‘keten’). Ook de uitvoering van de perinatale audit, waarin zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, heeft een belangrijke rol.  Tenslotte wordt vooruitgang gewijd aan het terugdringen van risicofactoren (b.v. roken tijdens zwangerschap) als focus voor preventiewerkzaamheden.

Perinatale sterfte t/m dag 28 in 2015

Zwangerschapsduur GeborenenLevendgeborenenDoodgeborenenNeonatale sterftePerinatale sterfte t/m 28 dagen
Totaal 22 wkn of meer1709581701058534691323
22 tot 28 weken1067620447253700
28 tot 32 weken119311148049128
32 tot 37 weken9875973214360202
37 weken of meer158823158639184108292

Bron: CBS

Perinatale en zuigelingensterfte in 2015

Zwangerschapsduur LevendgeborenOverleden 1e weekNeonatale SterfteZuigenlingensterfte
Totaal 22 wkn of meer170105343469598
22 tot 28 weken620202253282
28 tot 32 weken1114334957
32 tot 37 weken9732436078
37 weken of meer15863965108181

Bron: CBS

Geboorte: Kerncijfers

Doodgeboren Kinderen19501960197019801990200020102011201220132014201520162017
24 of meer weken1253648620594510487500493482
28 of meer weken451136182588120511391000490486438401376382388356

Bron: CBS