Welkom op de website van Steunpunt Nova, verloren verwachting. We willen je helpen om richting te geven in een verwarrende en emotionele tijd van verlies. Op de ouder-pagina vind je negen afbeeldingen waar je alle informatie vindt die mogelijk bij jouw situatie past. Onderaan elke ouderpagina vind je praktische informatie over de dagen tot de uitvaart, de wet- en regelgeving, de uitvaart, boeken, muziek, rouw- en nazorg, broer(s) en zus(sen) en weer aan het werk.
We hebben ook vier hulpkaarten ontwikkeld die je snel een overzicht geven waar je aan zou kunnen denken:

Hulpkaart De bevalling

Hulpkaart Herinneringen maken

Hulpkaart Dagen tot de uitvaart

Hulpkaart De uitvaart

Om de teksten goed leesbaar te houden, noemen we de baby altijd “hij” en “hem”. Als je een dochter hebt gekregen, lees dan “zij” en “haar”.

Bent u zorgverlener dan vindt u informatie over de perinatale sterftecijfers, trainingen en symposia, artikelen over perinatale sterfte, ondersteuning in de vorm van do’s en don’ts, tips voor de fysieke verzorging van de baby en checklists. Onder de ouderverslagen vindt u geanonimiseerde zwangerschaps- en partusverslagen.

Betekenis van de naam

Nova heeft twee betekenissen:

  • “nieuw” voor het nieuwe leven dat zich aankondigde.
  • een ster die plotseling veel helderder wordt en daarna geleidelijk, over een periode van maanden tot vele jaren, tot haar vroegere helderheid terugkeert.

Ondanks dat je kindje buiten de buik niet of kort heeft geleefd zal hij voor altijd een speciale plek innemen in je leven.

De ondertitel van Steunpunt Nova is ‘verloren verwachting’ omdat alle ouders die IN VERWACHTING zijn een toekomstbeeld creëren. Het maakt niet uit hoe lang of kort de zwangerschap duurt, als je kindje niet blijft, moet je afscheid nemen van die verwachting.

Missie

Een landelijk, onafhankelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen op het moment dat welkom heten en afscheid nemen samenkomt. En voor de zorgprofessionals die deze ouders begeleiden.

Visie

Alle ouders die met perinatale sterfte te maken krijgen worden door de zorgverlener direct gewezen op Steunpunt Nova, zodat ze snel toegankelijke, laagdrempelige en makkelijk te vinden informatie krijgen en niet hoeven te dolen in het woud van versnipperde informatie.

Voor zorgverleners organiseren wij trainingen, symposia en klinische lessen. De kernteam-ouders zullen hun ervaringen delen zodat ouders die een baby verliezen optimale en de meest empatisch mogelijke zorg krijgen.

We faciliteren lotgenotencontact. We hebben een eigen vestiging waar ouders kunnen samenkomen en diverse activiteiten worden georganiseerd.

We kunnen op termijn ouders financieel ondersteunen bij de organisatie van het afscheid.

Lees hier het jaarverslag van 2020

Lees hier het financieel jaarverslag van 2020

Lees hier het jaarverslag 2019

Lees hier meer in ons beleidsplan.

Doelgroep

Ouders die te maken krijgen met babysterfte op het moment dat welkom heten en afscheid nemen samen gaat.

Kernteam

Steunpunt Nova werkt deels met professionals die in hun werk dagelijks te maken hebben met babysterfte. Daardoor zijn ze op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en hebben ze de expertise waar jij recht op hebt. Daarnaast werken we met een kernteam van ouders die hun ervaringen delen en meedenken over de inhoud van de website.

Nina Schipper, moeder van Madelief*

In 2016 raakte ik via IVF zwanger van ons eerste kindje, en dit keer was er een hartslag! We waren zo blij en de eerste 19 weken verliepen vlekkeloos. Helaas liep het anders, ons kindje bleek na 20 weken een ‘niet met het leven verenigbare’ aandoening te hebben, en we hebben afscheid genomen bij een termijn van 25 weken. We gingen van het zoeken naar kinderwagens, naar het zoeken naar uitvaart en afscheid mogelijkheden. Dat was zo een heftige overgang.
In deze periode kwamen er veel bijzondere mensen op ons pad en konden we voor Madelief een prachtig en liefdevol afscheid organiseren.
Ik ben zo dankbaar dat ik de handvatten die Madelief mij gaf, nu mag inzetten en doorgeven aan ouders die zich net zo geschokt en verslagen voelen als ik destijds. Het feit dat we zo veel tijd, aandacht en liefde hebben besteed aan haar welkom heten, maakte ons echt (trotse) ouders, en volgens mij heeft dit enorm geholpen bij mijn herstel en ook dat ik inmiddels weer veel plezier en geluk kan halen uit het leven.

Bekijk hier het filmpje over het welkom en afscheid van Madelief.

Tessa de Mooij, moeder van Amy*

Ik ben moeder van Amy. Na een zorgeloze zwangerschap van bijna 42 weken zijn er plotseling complicaties opgetreden tijdens de bevalling. Na reanimatie heeft Amy 24 uur geleefd. Door de geweldige zorg onder andere in het ziekenhuis en van de kraamzorg hebben we ons gevoel kunnen volgen in de dagen met Amy. Zo hebben we haar mee naar huis genomen en veel kraambezoek ontvangen. Ook al leefde ze niet meer, ze is door iedereen bewonderd. Hierdoor hebben we niet alleen het verdriet met onze omgeving gedeeld maar juist ook de liefde, daar kijken we met een heel warm hart op terug. Pas in de maanden na haar begrafenis kwamen wij erachter dat dit nog helemaal niet zo 'normaal' is. Een omgeving die je 'raar' vindt of gewoon niet de goede hulp waardoor je niet weet hoe je je baby mee naar huis kan nemen bijvoorbeeld, blijkt nog steeds voor te komen.  Ik hoop met Steunpunt Nova hierin iets bij te dragen voor alle ouders die hun baby verliezen. 

Geke van der Ende, moeder van Eva, Stef* en Wout

Ik ben getrouwd met Huub, we hebben drie kinderen: Eva , Stef* en Wout. Stef werd stil geboren na 35 weken zwangerschap. We keken zo naar hem uit, maar volkomen onverwachts klopte zijn hartje niet meer. In een week tijd is onze lieve zoon geboren, thuis gekomen, welkom geheten in ons gezin en begraven.
Dat we hem bij ons hadden was belangrijk en erg fijn. Hij bleef niet, maar blijft voor altijd in ons hart. Ieder gezin die een groot verlies als dit moet meemaken verdient de meest volledige informatie en ondersteuning.

Rianne Leeuwis, moeder van Noud, Joep* en Pippa

In december 2018 werd ik voor de tweede keer moeder van een zoontje Joep*. Ik lag al 7 weken met gebroken vliezen opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Joep had het nog steeds goed in mijn buik en groeide als kool. Na ruim 31 weken zwangerschap werd ik heel ziek door een infectie in mijn baarmoeder. Joep werd met een spoedkeizersnede gehaald en had een redelijke start. Helaas ging hij hard achteruit en bleek hij, naast zijn vroeggeboorte, een bloedvergiftiging te hebben door de Groep B Streptokokken (GBS). Hij heeft 15 uur voor zijn leven gevochten, maar is in mijn armen overleden.
Ik heb in die periode daarna ontzettend veel warmte, steun en liefde gevoeld van familie en vrienden, maar ook vanuit lotgenotencontact. Mede hierdoor (en ook door de komst van mijn regenboog dochter) kan ik zeggen dat ik me nu weer gelukkig voel. Ik ben ervan overtuigd dat Steunpunt Nova een grote bijdrage kan leveren aan al die verdrietige ouders die een kindje moeten missen.  

Ambassadeurs

Hiske Kuilman, verliescoach en trainer en moeder van Hugo*, Hanna en Juul
In 2015 werd onze zoon Hugo volkomen onverwacht stilgeboren na een probleemloze en voldragen zwangerschap. Een aantal jaren na zijn dood ben ik me professioneel gaan verdiepen in rouw en verlies met als specialisatie babyverlies. Ik werk als verliescoach en begeleid ouders die hun baby zijn verloren tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. Daarnaast geef ik scholingen over babyverlies aan zorgprofessionals, zoals verloskundigen en kraamverzorgenden. Ten slotte heb ik een eigen magazine: Hugo Magazine. Het magazine richt zich specifiek op ouders van een overleden kindje en iedereen die hier vanuit zijn of haar werk mee te maken krijgt.

Comité van aanbeveling en advies

De missie en visie van Steunpunt Nova wordt gedragen door gespecialiseerde zorgprofessionals en zorginstellingen. De informatie op deze website wordt door hen gecontroleerd en aangevuld.

Amsterdam UMC

Dr. E Pajkrt: hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder prenatale diagnostiek en foetale echoscopie

Dr. J.W. Ganzevoort MD PhD: gynaecoloog en perinatoloog in het Amsterdam UMC

Floortje Agema: mortuariummedewerker in het Radboud UMC, schrijver en trainer

Anne-Marie Vermaat en Hubertien van Heek: specialisten op het gebied van rouw en verliesbegeleiding

Partners

Stichting Félice

Ouders die hun kindje verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je als ouder nooit over nagedacht zal hebben. De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet in staat een uitvaart te betalen. En dat terwijl het op een mooie manier afscheid nemen enorm kan helpen in het rouwproces. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken.

Bestuur

Ruth van den IJssel – voorzitter
Ruth woont met haar man en drie kinderen in Diemen. In 2010 overleed haar zoon Roman in haar buik, na een zwangerschap van 32 weken.
“Ik voelde meteen dat we meer gingen doen dan “alleen” afscheid nemen. We wilden hem eerst welkom heten en leren kennen. Pas daarna waren we in staat om afscheid van hem te nemen. Toen deed ik dat intuïtief. Nu weet ik dat ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken hoe belangrijk dat is.”
In 2014 richtte zij samen met Francien Bisschop ima afscheidszorg op om ouders te begeleiden met het welkom heten en afscheid nemen van hun pasgeboren baby en de uitvaart te organiseren.
Na vijf jaar vonden zij het hun maatschappelijke plicht om al hun ervaring, expertise en kennis die ze hebben opgedaan bij de begeleiding van 500 gezinnen om te zetten in een Steunpunt voor ouders die hetzelfde meemaken.
Bekijk hier filmpje over het welkom en afscheid van Roman.

Geke van der Ende – secretaris
Geke is de moeder van Eva, Stef* en Wout. Stef werd op 2 december 2017 stil geboren na een zwangerschap van 35 weken. “We keken zo naar hem uit, maar volkomen onverwachts klopte zijn hartje niet meer. In een week tijd is onze lieve zoon geboren, thuis gekomen, welkom geheten in ons gezin en begraven.
Dat we hem bij ons hadden was belangrijk en erg fijn. Hij bleef niet, maar blijft voor altijd in ons hart. Ieder gezin die een groot verlies als dit moet meemaken verdient de meest volledige informatie en ondersteuning.”

Vanaf 2019 is Geke vrijwilliger bij Steunpunt Nova en vanaf 2020 is zij secretaris in het bestuur.

Jacob Oskam – penningmeester
Jacob woont samen met zijn vrouw Nienke in Loenen en is vader van Saar, Lex* en Thijs. Lex werd na een zwangerschap van 39 weken op 24 november 2019 stil geboren.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contact

info@steunpuntnova.nl

Steunpunt Nova, verloren verwachting is een stichting die is opgericht op 21 februari 2019 onder toezicht van notaris Francine Bogaard-Beekman van notariskantoor HamansBlocks en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74096605, RISN: 859770576