Welkom op de website van Steunpunt Nova, verloren verwachting. We willen je helpen om richting te geven in een verwarrende en emotionele tijd van verlies. Op de ouder-pagina vind je negen afbeeldingen waar je alle informatie vindt die mogelijk bij jouw situatie past. Onderaan elke ouderpagina vind je praktische informatie over de dagen tot de uitvaart, de wet- en regelgeving, de uitvaart, boeken, muziek, rouw- en nazorg, broer(s) en zus(sen) en weer aan het werk.
We hebben ook vier hulpkaarten ontwikkeld die je snel een overzicht geven waar je aan zou kunnen denken. Deze kun je hier downloaden (in elf talen) samen met een document (PDF) met daarin een korte uitleg over de punten die op de hulpkaarten worden genoemd.

Om de teksten goed leesbaar te houden, noemen we de baby altijd “hij” en “hem”. Als je een dochter hebt gekregen, lees dan “zij” en “haar”.

Bent u zorgverlener dan vindt u informatie over de perinatale sterftecijfers, trainingen en symposia, artikelen over perinatale sterfte, ondersteuning in de vorm van do’s en don’ts, tips voor de fysieke verzorging van de baby en checklists. Onder de ouderverslagen vindt u geanonimiseerde zwangerschaps- en partusverslagen.

Deze video, gemaakt door Marcel Keurntjes van In Your Picture, laat mooi zien wat we doen en waar we voor staan.

Betekenis van de naam

Nova heeft twee betekenissen:

 • “nieuw” voor het nieuwe leven dat zich aankondigde.
 • een ster die plotseling veel helderder wordt en daarna geleidelijk, over een periode van maanden tot vele jaren, tot haar vroegere helderheid terugkeert.

Ondanks dat je kindje buiten de buik niet of kort heeft geleefd zal hij voor altijd een speciale plek innemen in je leven.
De ondertitel van Steunpunt Nova is ‘verloren verwachting’ omdat alle ouders die IN VERWACHTING zijn een toekomstbeeld creëren. Het maakt niet uit hoe lang of kort de zwangerschap duurt, als je kindje niet blijft, moet je afscheid nemen van die verwachting.

Doelgroep

Ouders die te maken krijgen met babysterfte op het moment dat welkom heten en afscheid nemen samen gaat.

Missie en visie

WHY: Het vergroten van perspectief voor ouders en hun omgeving die te maken krijgen met babyverlies.
HOW: We delen onze kennis over het verwelkomen en afscheid nemen rondom babyverlies met ouders, hun omgeving én zorgverleners. Hierdoor kunnen ouders bewuste keuzes maken rondom het verlies en zijn dit handvatten om perspectief te houden voor de weken, maanden en jaren na het babyverlies.
WHAT: Steunpunt Nova activeert, mobiliseert, informeert en faciliteert kosteloos ouders, zorgverleners en vrijwilligers. Dit doen we online via onze eigen website en ook offline in de vorm van concrete hulpmaterialen om het verschil te maken bij babyverlies.

Ambitie

In 2023 kennen zowel ouders als zorgverleners Steunpunt Nova en daarmee de mogelijkheden wanneer welkom heten en afscheid nemen van je kindje samenkomen.
In 2025 komen daar jaarlijks terugkerende inkomsten bij en heeft Steunpunt Nova een stem in het wegnemen van fricties in de reis bij babyverlies.

 1. Vergroten awareness
  • 100% van alle relevante zorgverleners kent Steunpunt Nova
 2. Vergroten engagement
  • Jaarlijks zetten 1000 vrijwilligers zich in om het verschil te maken bij babyverlies
 3. Informeren
  • 100% van de ouders die te maken krijgen met babyverlies wordt bereikt door Steunpunt Nova
 4. Werven
  • Continue inkomstenstromen
  • Voorspelbaarheid van inkomstenstromen

Lees hier meer in ons beleidsplan.

Lees hier het jaarverslag van 2023 en hier het financiële jaarverslag van 2023

Lees hier het jaarverslag van 2021 en hier het financieel jaarverslag van 2021

Lees hier het jaarverslag van 2020 en hier het financieel jaarverslag van 2020

Lees hier het jaarverslag 2019 (inclusief financieel jaarverslag)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1, april 2021
Nieuwsbrief 2, juli 2021
Nieuwsbrief 3, oktober 2021
Nieuwsbrief 4, februari 2022
Nieuwsbrief 5, juli 2022
Nieuwsbrief 6, november 2022
Nieuwsbrief 7
, mei 2023

Bestuur

Ruth van den IJssel – voorzitter
Ruth woont met haar man en drie kinderen in Diemen. In 2010 overleed haar zoon Roman in haar buik, na een zwangerschap van 32 weken.
“Ik voelde meteen dat we meer gingen doen dan “alleen” afscheid nemen. We wilden hem eerst welkom heten en leren kennen. Pas daarna waren we in staat om afscheid van hem te nemen. Toen deed ik dat intuïtief. Nu weet ik dat ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken hoe belangrijk dat is.”
In 2014 richtte zij samen met Francien Bisschop ima afscheidszorg op om ouders te begeleiden met het welkom heten en afscheid nemen van hun pasgeboren baby en de uitvaart te organiseren.
Na vijf jaar vonden zij het hun maatschappelijke plicht om al hun ervaring, expertise en kennis die ze hebben opgedaan bij de begeleiding van 800 gezinnen om te zetten in een Steunpunt voor ouders die hetzelfde meemaken.
Bekijk hier filmpje over het welkom en afscheid van Roman.

Thijs van Attekum – secretaris
Thijs woont samen met zijn vrouw Anouk in een dorpje in Noord-Holland en is vader van Miles*.
Miles is geboren op 16 oktober 2022 en na negen dagen overleden aan de gevolgen van hersenschade. ‘’Na het overlijden van Miles hebben we veel gehad aan de website en hulpkaarten van Steunpunt Nova. Hierdoor konden we het afscheid samen met IMA afscheidszorg op onze eigen manier voorbereiden’’. Thijs wilde heel graag wat terug doen voor het steunpunt.
Dit doet hij nu in de rol van secretaris.

Jacob Oskam – penningmeester
Jacob woont samen met zijn vrouw Nienke in Loenen en is vader van Saar, Lex* en Thijs. Lex werd na een zwangerschap van 39 weken op 24 november 2019 stil geboren.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Kernteam

Steunpunt Nova werkt deels met professionals die in hun werk dagelijks te maken hebben met babysterfte. Daardoor zijn ze op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en hebben ze de expertise waar jij recht op hebt. Daarnaast werken we met een team van vrijwilligers.

Ambassadeurs

Hiske Kuilman, verliescoach en trainer en moeder van Hugo*, Hanna en Juul
In 2015 werd onze zoon Hugo volkomen onverwacht stilgeboren na een probleemloze en voldragen zwangerschap. Een aantal jaren na zijn dood ben ik me professioneel gaan verdiepen in rouw en verlies met als specialisatie babyverlies. Ik werk als verliescoach en begeleid ouders die hun baby zijn verloren tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. Daarnaast geef ik scholingen over babyverlies aan zorgprofessionals, zoals verloskundigen en kraamverzorgenden. Ten slotte heb ik een eigen magazine: Hugo Magazine. Het magazine richt zich specifiek op ouders van een overleden kindje en iedereen die hier vanuit zijn of haar werk mee te maken krijgt.

Comité van aanbeveling en advies

De missie en visie van Steunpunt Nova wordt gedragen door gespecialiseerde zorgprofessionals en zorginstellingen. De informatie op deze website wordt door hen gecontroleerd en aangevuld.

Dr. E Pajkrt: hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder prenatale diagnostiek en foetale echoscopie, Amsterdam UMC

Dr. J.W. Ganzevoort MD PhD: gynaecoloog en perinatoloog in het Amsterdam UMC

Floortje Agema: mortuariummedewerker in het Radboud UMC, schrijver en trainer

Anne-Marie Vermaat en Hubertien van Heek: specialisten op het gebied van rouw en verliesbegeleiding

Partners

Stichting Félice

Ouders die hun kindje verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je als ouder nooit over nagedacht zal hebben. De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet in staat een uitvaart te betalen. En dat terwijl het op een mooie manier afscheid nemen enorm kan helpen in het rouwproces. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken.

Contact

info@steunpuntnova.nl

Steunpunt Nova, verloren verwachting is een stichting die is opgericht op 21 februari 2019 onder toezicht van notaris Francine Bogaard-Beekman van notariskantoor HamansBlocks en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74096605, RISN: 859770576.