Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaak van het overlijden?

Soms is de oorzaak van het overlijden van je baby meteen duidelijk omdat er bijvoorbeeld een infectie is geconstateerd of omdat de placenta heeft losgelaten. Dat zijn dingen die aan de buitenkant te zien zijn. Als de oorzaak niet meteen bekend is, kun je je baby verder laten onderzoeken.

Er zijn verschillende manieren van onderzoek. Elke vorm van onderzoek is weer een andere manier van kijken en kan dus ook andere dingen opsporen:

Schouw/uiterlijk onderzoek

De arts zal je baby altijd uiterlijk onderzoeken. Hij zal kijken of hij aan de buitenkant iets kan zien dat zou kunnen wijzen op een aangeboren afwijking. Verder onderzoek wordt naar aanleiding hiervan besproken.

Placenta-onderzoek

In 30-60% van de gevallen is de oorzaak van het overlijden te vinden in de placenta. In veel van de gevallen waarbij de doodsoorzaak onbekend is, kan je bij nader onderzoek van de placenta toch een oorzaak aanwijzen. We zien bijvoorbeeld bij ‘laagrisico’ zwangerschappen regelmatig dat de oorzaak van het overlijden in de placenta te vinden is. Dat wil zeggen; er zijn geen andere factoren bij de moeder aanwezig waardoor een slechte uitkomst van de zwangerschap te verwachten was. De placenta is een spiegel van de zwangerschap waarbij we kunnen bekijken waarom een baby is overleden. Obductie is vaak heel heftig en levert niet altijd iets op.
Via je gynaecoloog of kinderarts kun je altijd een second opinion aanvragen bij dé specialist op dit gebied, perinataal patholoog Dr L.E. van der Meeren, Erasmus MC/LUMC afdeling pathologie: l.vandermeeren@erasmusmc.nl

“Zoek in de moederkoek”

Babygram

Dit zijn röntgenfoto’s van het gehele lichaam van je kindje. Er zullen twee foto’s worden gemaakt van het gehele lichaam, één van de voorkant en één van de zijkant. Hierop kunnen afwijkingen aan het skelet te zien zijn. Dit onderzoek wordt alleen aangevraagd als de gynaecoloog hiervoor indicatie ziet

MRI-scan

Met een MRI-scan kunnen we de binnenkant van het lichaam van uw kind bekijken en onderzoeken. Met deze techniek kunnen afwijkingen in het centraal zenuwstelsel, spieren en inwendige organen goed in beeld gebracht worden. Voor het MRI-onderzoek is geen medische ingreep nodig, er zijn na het onderzoek dus ook geen beschadigingen zichtbaar aan het kind. Dit onderzoek wordt alleen aangevraagd als de gynaecoloog hiervoor indicatie ziet.

Biopt

Als er aanvullende genetisch onderzoek moet plaatsvinden, kan er een stukje weefsel worden weggenomen bijvoorbeeld uit het bovenbeen. De chromosomen uit dit weefsel kunnen dan worden onderzocht en zo kan er worden vastgesteld of er sprake is van een afwijking in het DNA.
Dit chromosomenonderzoek kan ook na een vruchtwaterpunctie, vlokkentest of met weefsel van de navelstreng

Obductie of autopsie

Dit betekent dat de patholoog je baby openmaakt en alle organen bekijkt en er stukjes weefsel van afneemt om later verder te onderzoeken. Ook kan tijdens de obductie de schedel van je baby worden opgemaakt om de hersenen te bekijken. De hersenen van je baby gaan niet meer terug en zullen in zijn geheel achterblijven voor onderzoek. Als je voor obductie kiest, kies je niet automatisch voor obductie van de hersenen. Hiervoor moet je apart toestemming geven.

De artsen hebben altijd toestemming van de ouders nodig voordat obductie uitgevoerd mag worden. Voor het onderzoeken van de hersenen en het verwijderen van weefsel uit het hoofd is aparte toestemming nodig. Dingen die ze in de hersenen kunnen opsporen zijn o.a. bloedingen en zuurstoftekort.

Als je kiest voor obductie zal je baby worden overgebracht naar het mortuarium. Vaak is dit in het ziekenhuis waar je baby is overleden, maar soms wordt je baby overgebracht naar een ander ziekenhuis. Het onderzoek zal een aantal uur in beslag nemen, waarna je baby weer aan je zal worden teruggegeven. De artsen zullen je uitleggen dat de borstkas en eventueel de schedel van je baby zal worden geopend en dat de wonden hiervan netjes zullen worden afgeplakt en verbonden. Het blijft echter altijd voelbaar, ook wanneer er kleding overheen zit, dus schrik hier niet van.

Omdat weefsel enige tijd op kweek moet staan, duurt het vaak een aantal weken voordat de uitslag binnen is. De artsen zullen je in een gesprek in het ziekenhuis de uitslag vertellen. Dat is vaak een emotioneel en beladen gesprek.  Bereid je dan zo goed mogelijk voor door al je vragen op te schrijven. Geen enkele vraag is gek.

De arts zal je uitvoerig uitleg geven over de onderzoeksresultaten. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen niets gevonden zal worden en de reden van overlijden altijd onzeker zal blijven. Naar alle waarschijnlijkheid zal je ook het obductieverslag overhandigd krijgen. Dit is een zeer medisch en vaak moeilijk te begrijpen document, waarin vooral vaktermen voorkomen.