Aangifte

Het is in Nederland verplicht om na geboorte en overlijden na een termijn van 24 weken zwangerschap aangifte te doen van geboorte en overlijden.
Hieronder zie je wat de regels precies zijn.

Voor 24 weken zwangerschap


Stil geboren

Levend geboren minder dan 24 uur geleefd

Levend geboren meer dan 24 uur geleefd
Aangifte is niet verplicht maar mag wel. Aangifte is niet verplicht maar mag wel. Aangifte is verplicht.
Je krijgt van de arts altijd een “verklaring onder de 24 weken”. Deze verklaring heb je nodig voor je uitvaartverzekering en bij het crematorium/begraafplaats als bewijs dat je kindje onder de 24 weken is. Dit is dus heel belangrijk om mee te krijgen uit het ziekenhuis.
Als je aangifte wil gaan doen krijg je ook een verklaring van overlijden en in sommige gevallen een B-verklaring (dit is niet verplicht).
De keuze tussen wel of niet aangeven staat los van de keuze tussen wel of geen collectieve crematie. Je kunt dus kiezen voor geen aangifte en toch een eigen crematie of wel aangifte en collectieve crematie.
Je krijgt van de arts een “verklaring onder de 24 weken”.
Deze verklaring heb je nodig voor je uitvaartverzekering en bij het crematorium/begraafplaats als bewijs dat je kindje onder de 24 weken is. Dit is dus heel belangrijk om mee te krijgen uit het ziekenhuis.
Als je aangifte wil gaan doen krijg je een artsenverklaring van geboorte mee en voor de aangifte van overlijden krijg je een artsenverklaring van overlijden en een B-verklaring (dit is niet verplicht).
Je doet binnen 3 werkdagen na geboorte aangifte van geboorte in de plaats van geboorte. Je doet binnen 3 werkdagen na het overlijden van je baby aangifte van overlijden in de plaats van overlijden. Dat is vaak dezelfde plaats als de plaats van geboorte maar niet altijd. Let dus goed op!
De geboorteaangifte moet gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. De aangifte van overlijden kan door iedereen worden gedaan. Voor de geboorteaangifte krijg je een artsenverklaring van geboorte mee en voor de aangifte van overlijden krijg je een artsenverklaring van overlijden en een B-verklaring.
Je krijgt een akte van geboorte (levenloos) en soms een verlof tot begraven/cremeren (dit is niet verplicht). Je krijgt een akte van geboorte en een akte van overlijden en soms een verlof tot begraven/cremeren (dit is niet verplicht). Je krijgt een akte van geboorte en een akte van overlijden en een verlof tot begraven/cremeren.
De aangifte zelf kost niets, de akte wel. De aangifte zelf kost niets, de akte wel. De aangifte zelf kost niets, de akte wel. Die heb je nodig voor de uitvaartverzekering. Je betaalt dus 2 aktes (geboorte en overlijden).
Je bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als je een akte van erkenning hebt, neem die dan ook mee. Je baby kan ook worden bijgeschreven in je trouwboekje. Je bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als je een akte van erkenning hebt, neem die dan ook mee. Je baby kan ook worden bijgeschreven in je trouwboekje. Je bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als je een akte van erkenning hebt, neem die dan ook mee. Je baby kan ook worden bijgeschreven in je trouwboekje.

Na 24 weken zwangerschap


Levend geboren

Stil geboren
Aangifte is verplicht. Aangifte is verplicht.
Je doet binnen 3 werkdagen na geboorte aangifte van geboorte in de plaats van geboorte. Je doet binnen 3 werkdagen na het overlijden van je baby aangifte van overlijden in de plaats van overlijden. Let goed op: dat is vaak dezelfde plaats als de plaats van geboorte maar niet altijd en dan moet je dus in twee verschillende plaatsen aangifte doen. De geboorteaangifte moet gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. De aangifte van overlijden kan door iedereen worden gedaan. Voor de geboorteaangifte krijg je een artsenverklaring van geboorte mee en voor de aangifte van overlijden krijg je een artsenverklaring van overlijden en een B-verklaring.  Je doet aangifte van geboorte en overlijden tegelijkertijd. Dit kan door iedereen worden gedaan. In het ziekenhuis krijg je een artsenverklaring van overlijden en een B-verklaring. Hiermee ga je naar de burgerlijke stand in de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden.
Je krijgt een akte van geboorte en een akte van overlijden en een verlof tot begraven/cremeren. Je krijgt een akte van geboorte (levenloos) en een verlof tot begraven/cremeren.
De aangifte zelf kost niets, de akte wel. Die heb je nodig voor de uitvaartverzekering. Je betaalt dus 2 aktes (geboorte en overlijden). De aangifte zelf kost niets, de akte wel. Die heb je nodig voor de uitvaartverzekering.
Je bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als je een akte van erkenning hebt, neem die dan ook mee. Je baby kan ook worden bijgeschreven in je trouwboekje. Je bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als je een akte van erkenning hebt, neem die dan ook mee. Je baby kan ook worden bijgeschreven in je trouwboekje.

Meer informatie vind je op

Op de website van de Rijksoverheid

Het is nu mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Zodoende blijft het kind altijd zichtbaar bij de gezinssamenstelling in officiële documenten en krijgt het ook op die manier bestaansrecht.

Deze registratie kun je doen in je eigen woonplaats en hoeft dus niet te gebeuren in de plaats van geboorte/overlijden van de baby.

Wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP)

Mijn kind is lang geleden doodgeboren. Kan ik nog aangifte doen?

Ja, dat kan. Je
moet de aangifte doen in de gemeente waar je kind levenloos is geboren. Als dit
in een ziekenhuis is, moet je aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis
staat.

Dit heb je nodig

Documenten
waaruit blijkt dat je kind is overleden, zoals:

  • een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige
  • een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie