Om al onze doelstellingen te realiseren hebben wij geld nodig. 
Alle donaties zijn welkom op NL 93 INGB 0008 9991 70 ten name van Steunpunt Nova (ANBI)

Hoe kun je helpen?

Veel ouders die een baby verliezen willen iets doen voor andere ouders. Dat kan! Start een inzamelingsactie onder vrienden/familie/op Facebook of instagram bv. ter gelegenheid van de geboortedag van je baby. Vraag aan iedereen die geld overmaakt de voor- en achternaam van je kindje te vermelden, dan zorgen wij ervoor dat er op onze facebookpagina www.facebook.com/steunpuntnova een vermelding komt op een mooie kaart. Zo ondersteunt jouw kindje direct andere ouders die dit overkomt.

Waar wordt dat geld voor gebruikt?

  • onderhouden van de website voor de juiste informatievoorziening aan ouders.
  • verspreiden van de hulpkaarten onder alle geboortezorgverleners.
  • organiseren van herinneringsdagen en bijeenkomsten voor ouders.
  • organiseren van lezingen, trainingen en symposia voor zorgverleners.
  • bespreekbaar maken van babysterfte en meer begrip kweken.

Er zijn nog meer stichtingen die ouders ondersteunen bij het verlies van hun baby en alleen kunnen bestaan van donaties:

  • Stichting Félice, partner van Steunpunt Nova
  • Stichting Still
  • Stichting Make a Memory
  • Stichting Phéron
  • Stichting Hanne